Fink is een project van het ministerie van Economische Zaken om ondernemers te helpen die financiering zoeken. In 2016 is de testfase (pilot) afgerond, in 2017 worden drie actielijnen uitgewerkt en geïmplementeerd. Deze website geeft informatie over de uitgevoerde pilot en de over de huidige stand van zaken